Визия

Толерант Информационни Технологии предлага на своите клиенти иновационни продукти и услуги с максимално качество. Изгражданите системи използват високи технологии, които дружеството се стреми да развива и популяризира.

Целите на Толерант Информационни Технологии са участия в проекти с дългосрочен ефект, увеличаване размерите и сферите на инвестициите в България и чужбина.

Бизнесът на Толерант Информационни Технологии е подчинен на принципите на законност, професионализъм, отговорност и отчетност. За постигането на своите цели, дружеството залага на динамично и прозрачно фирмено управление, висококвалифицирани служители и лоялност в партньорските взаимоотношения.

Ръководството на компанията осъзнава, че използването на високи технологии, възобновяеми енергоизточници, повече информираност и по-добри знания са добър и разумен начин за постигне на по-добър жизнен стандарт на обществото, по-успешен бизнес и и запазване природата на планетата.

Толерант Информационни Технологии поддържа отговорност към околната среда и обществото. Приоритет на дружеството са проекти свързани с климата, екология, здравеопазване и образование.

С цел информация за дружеството да е достъпна за клиенти и бизнес-партньори в началото на 2012г. във фирмения сайт tolerantit.com ще се стартира секция „Фирмен бюлетин”. В бюлетина регулярно ще се публикуват данни за бизнеса и състоянието на дружеството.