Контакти

Толерант Информационни Технологии ЕООД

Толерант Информационни Технологии е малка българска фирма създадена през 2011г. в София България.

Компанията работи в областта на високите технологии. Изгражда, поддържа и консултира системи предназначени за правителствения и финансов сектор, енергетика, туризъм , здравеопазване, екология, образование и военно-отбранителната индустрия.

Клиенти на дружеството са компании, физически лица и неправителствени организации от България, Англия, Гърция, ОАЕ, Холандия.